Editie #6 – De cultuursector in Apeldoorn

3FM Serious Request in Apeldoorn!

Achtergrond informatie jongerendebat

Het kabinet stelt vanaf 2017 extra geld beschikbaar aan gemeenten voor de bestrijding van armoede onder kinderen. Want, zo geeft de staatssecretaris aan, alle kinderen in Nederland moeten mee kunnen doen; sport, muziek en schoolreisjes, ze horen bij de basis voor ieder kind.

Gemeenten hebben en houden primair de regie in het armoede- en schuldenbeleid en kunnen dit oppakken binnen de bestaande lokale infrastructuur en met haar (bestaande of nieuwe) partners.

Om tot een goede afweging te komen hoe de middelen goed kunnen worden ingezet zodat de kansen van kinderen uit armere gezinnen kunnen worden vergroot willen we jongeren laten meedenken over dit thema. Dit gebeurt op 24 januari om 19:00 uur in de raadzaal in het gemeentehuis. We nodigen je dan ook van harte uit om hier heen te komen. Ben jij er bij? Laat het dan even weten via het volgende formulier.