Op maandag 19 juni vindt de vierde editie van Jong Apeldoorn plaats. Deze keer staat het thema ‘Stress onder jongeren’ centraal.

Studenten lijken steeds gevoeliger te zijn voor depressie, zo blijkt uit onderzoek. Maar erover praten blijft een taboe. ‘Als vrienden vragen hoe het gaat, verwachten ze “goed” als antwoord.’ (Preller, 2016) Emile Dingjan, studentenpsycholoog denkt zelfs dat je kunt spreken van een ‘verloren generatie’. De druk van de prestatiemaatschappij speelt een rol, en de crisis ook. Sommige studenten komen nauwelijks aan werk, terwijl zij toch behoorlijk veel op hun cv hebben staan.’ Minister Asscher kondigde onlangs aan dat hij maatregelen gaat nemen om werkstress aan te pakken. Op jongere leeftijd komt stress ook al voor: uit onderzoek van EenVandaag samen met jongerenkrant 7Days blijkt dat zes op de tien ondervraagde jongeren (60%) wekelijks één of meerdere keren stress hebben over school- of studiezaken.

Waaruit bestaat die druk voor jongeren? Een van de redenen is dat ze het idee hebben dat ze naast hun school al in hun carrière moeten investeren. De vanzelfsprekendheid waarmee twintig jaar geleden een studie uitmondde in een beroep bestaat niet langer. Tegenwoordig bewandelen jongeren niet gebaande wegen; ze hebben sterk het idee dat ze hun koers moeten uitstippelen en ze laten zich leiden door een norm dat ze er het maximale uit moeten halen. Daarnaast het afschaffen van de basisbeurs, het invoeren van het BSA, de langstudeerboete, het steeds maar verhogen van het collegegeld en ga zo nog maar even door. Deze maatregelen zorgen voor een groei in burn-outs onder jongeren. (Brouwer, 2017) De stroom van succesverhalen op sociale media zoals Facebook en Twitter zou jeugdigen het gevoel geven dat hun eigen leven nooit goed genoeg is. En dat geeft druk. (Roumen, 2016) Maar daarmee is het hele verhaal nog niet verteld.

Jongeren ervaren niet alleen stress door school of prestatiedruk, ook werken is een bron van stress onder jongeren. Zo zou het verzuim door werkstress vooral onder jongeren stijgen. Ook zou de toename van flexbanen, vooral onder jongeren, en hiermee samenhangend de vrees voor werkloosheid mede de oorzaak zijn voor deze werkstress. Daarnaast wordt gesuggereerd dat jongeren ‘vast’ zitten in een baan die niet voldoet aan de verwachtingen die zij hadden voorafgaand aan of aan het begin van hun carrière. Ze zouden functies vervullen onder hun kunnen. (Scherder, 2016)

Doel 4e editie  Jong Apeldoorn


Naast de maatschappelijke belangstelling die dit onderwerp de laatste maanden krijgt blijkt ook uit de poll van Jong Apeldoorn dat ‘Stress onder Jongeren’ een interessant onderwerp is voor de volgende editie. De volgende editie van Jong Apeldoorn heeft als doel om dit onderwerp bespreekbaar te maken, zodat de taboesfeer vervalt.

Ben jij er bij? Schrijf je hier in!