SP

De afgelopen tientallen jaren is de samenleving stap voor stap killer geworden. Waarden als saamhorigheid en solidariteit zijn vervangen door ieder voor zich. Die ontwikkeling willen we keren. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat de mensen onderling nog steeds hartstikke sociaal zijn en betrokken bij elkaar. Wat wij willen is dat die houding terugkeert in het bestuur van het land en de gemeenten.

De politiek moet zekerheid bieden en mensen samenbrengen in plaats van de verschillen te vergroten en het egoïsme te stimuleren. Wij verzetten ons tegen iedere vorm van racisme, discriminatie en uitsluiting. We delen mensen niet op in hokjes gebaseerd op hun religie, etniciteit of afkomst. We strijden voor samenhang, solidariteit en vooruitgang voor de hele gemeenschap in Apeldoorn.

Samen voor elkaar

Kort en krachtig hebben we opgeschreven waar het ons in Apeldoorn om gaat.

In ons manifest ‘Samen voor elkaar’

  • Voor meer zeggenschap voor de inwoners
  • Voor menselijke zorg
  • Voor de jeugd, voor de toekomst
  • Voor een gelijkwaardige samenleving zonder racisme, discriminatie en uitsluiting
  • Voor iedereen voorzien in basisbehoeftes
  • Voor sport en beweging voor iedereen
  • Voor betaalbaar en duurzaam wonen
  • Voor goed onderwijs voor iedereen
  • Voor een veilige buurt en een veilige stad
  • Voor mens, dier en milieu.