D66

Wij willen een stad waar iedereen zich vrij voelt, thuis voelt en meedoet. Als onderwijspartij kiest D66 Apeldoorn voor jouw toekomst, met een goed klimaat in een groene omgeving. Uitgaan of shoppen in Apeldoorn? D66 laat horeca en winkeliers zelf de openingstijden bepalen. Studeren kan overal, wonen alleen waar je thuis bent: Apeldoorn. 

  • Apeldoorn wordt steeds meer een studentenstad en stad voor jongeren. Voldoende (studenten) woningen zijn daarbij onmisbaar. Wij willen dat er de komende periode meer goed betaalbare (studenten/ jongeren) huisvesting komt.
  • D66 is voorstander van het reguleren van wietteelt en de uiteindelijke legalisering van softdrugs. Regulering gaat wat D66 betreft samen met goede voorlichting aan jongeren en een terugkerende campagne op scholen.
  • Kennis uit schoolboeken moet je in de praktijk leren toepassen. Hiervoor zijn stages erg belangrijk, In Apeldoorn zijn veel kansen voor stages bij bedrijven en instellingen. D66 wil de ontwikkeling van Apeldoorn als stagestad versterken.
  • We vinden het belangrijk dat inwoners laagdrempelig contact kunnen leggen met de gemeente, door bijvoorbeeld gebruik te maken van sociale media.
  • Jeugdzorg moet aansluiten bij de ondersteuningsvraag van de jongeren zelf en rekening houden met de situatie waarin ze opgroeien.

Meer informatie over D66 Apeldoorn vind je hier!

Bekendmaking lijsttrekker D66