lokaal-apeldoorn

Lokaal Apeldoorn is een partij die de belangen van de inwoners van Apeldoorn en de 11  dorpen/buurtschappen behartigd. De gemeente Apeldoorn is mooi om in te wonen vanwege het prachtige groen van de Veluwe. Het zijn echter de inwoners van onze stad en de dorpen die hier wonen zo speciaal maakt. Daar dragen jongeren in belangrijke mate aan bij!

Voor alle standpunten van Lokaal Apeldoorn: www.lokaalapeldoorn.nl/standpunten

Zorg

 • Het inrichten van een jeugdraad in de gemeente Apeldoorn.
 • Het tegen gaan van digitaal pesten door extra voorlichting op scholen en opsporing prioriteit mee te geven.

Uitgaan in Apeldoorn

 • Handhaving van het huidige aantal coffeeshops, want voldoet aan de vraag
 • Een goed ingericht evenemententerrein.
 • Binnenstad met veel levendigheid, evenementen en groen.
 • Horeca ondernemers mogen zelf bepalen tot hoe laat ze open zijn

Milieu

 • Prioriteit geven aan aanpak zwerfafval en hondenpoep.
 • Overheid moet zijn voorbeeldfunctie nemen met betrekking op duurzame en besparende maatregelingen in hun eigen en openbare gebouwen!
 • Verhoging van de veiligheid en doorstroming op de ringweg voor auto’s en fietsen door de aanleg van diverse tunnels onder spoorwegovergangen  
 • Wij willen dat er bussen komen die minder of geen uitstoot produceren.
 • Vergroening van binnenstad door o.a. aanleg van park bij marktstraat, groene corridor in de Hofstraat richting Beekpark.
 • stimuleren energiebesparing door isolerende maatregelen, plaatsen zonnecollectoren.

Emigratie en vluchtelingenbeleid

 • Kleine asielcentra van maximum 400 asielzoekers

Wonen en werken in Apeldoorn

 • Aanbieden van goede koopwoningen voor starters
 • En eigen accommodatie voor alle watersport verenigingen.
 • De woonlasten mogen niet sterk stijgen, maximaal de inflatie!  

Onderwijs

 • Samenwerking tussen bedrijven, organisatie en scholen stimuleren.
 • Herinzetten van vervallen of leegstaande kantoorpanden voor mogelijk HBO opleidingen en studenten huisvesting.
 • Maatschappelijke stage moet blijven.
 • Schoolgebouwen kunnen ook worden gebruikt voor ontmoetingsplekken, wijkraad en/of verenigingen.

Kunst en Cultuur

 • Stimuleren van gastlessen door bedrijven of individuen op school.
 • Het verstevigen van de binding van het Nationaal Jeugd Orkest en Ereprijs met Apeldoorn als hun vestigingsplaats.
 • Deelname aan culturele activiteiten aanmoedigen door aanbod zeer divers te maken.

Meer informatie over Lokaal Apeldoorn vind je op hun website!