Apeldoornse jongeren massaal naar de stembus krijgen op 21 maart. Dat is het doel van Jong Apeldoorn en Gigant. Op 10 maart organiseren zij samen het jongerendebat Keuzestress. Het debat is een onderdeel van de campagne die Jong Apeldoorn voert om jongeren naar de stembus te bewegen. Dus: ga jij ook stemmen op 21 maart?

Bemoei je met politiek

Jongeren en politiek is vaker een lastige combinatie gebleken. Jongeren bemoeien zich steeds minder met politiek. En dan vooral de lokale politiek en de gemeenteraadsverkiezingen leven niet erg onder jongeren. Maar politiek bemoeit zich wel met hen. En juist in de lokale politiek worden beslissingen genomen die direct van invloed zijn op het leven van jongeren.

Keuzestressdebat op 10 maart

Op 10 maart organiseren Jong Apeldoorn en Gigant het grote Keuzestress verkiezingsdebat. Raadsleden van alle lokale partijen gaan met elkaar in discussie rondom verschillende thema’s. Het zullen thema’s zijn die jongeren aangaan. Jongeren kunnen daarnaast ook vragen stellen aan raadsleden. Iedereen is welkom en toegang is gratis!