Jongeren komen meestal pas in beeld bij de politiek wanneer er “gezeur” is. Zowel negatief als positief: Overlast of omdat organisaties iets voor jullie willen regelen. Hierdoor wordt er veel over jullie gepraat. Wij willen graag ook jullie horen! Wat is voor jou belangrijk?

Gemeentebelangen vindt inspraak belangrijk. Inspraak kan op vele manieren: van een mailtje, “even koffie drinken”, naar de gemeenteraad toe komen, kritische vragen stellen aan ambtenaren en het college, en zelfs tot het organiseren van een lokaal referendum. Wij luisteren en gaan aan de slag met het vraagstuk. Wij zetten ons in om deuren te openen. Dat is de taak die wij zien, want zo zien wij democratie. Een dienstbare overheid geeft de macht (terug) aan het volk.

Nederland is een democratische rechtstaat. Voor ons betekend dit dat belangen van de inwoners van alle dorpen in de gemeente Apeldoorn moeten worden vertegenwoordigd. Rechtszekerheid betekend voor ons dat we moeten zorgen dat iedereen gelijk behandeld wordt. En goed behandeld! Doordat “er volgens de spelregels wordt gespeeld” kunnen wij voorkomen dat de één wordt bevoordeeld ten koste van de rest. Als politieke partij kunnen we beleid controleren en bijsturen.

  • Wij zullen voor jou en iedereen uit de gemeente Apeldoorn willen zorgen dat:
    er woonruimte komt voor starters
  • je fiets niet gejat wordt
  • openbaar vervoer elektrisch en betaalbaar wordt
  • jij jezelf kan ontwikkelen door sport en onderwijs

Gemeentebelangen hoopt van jou te horen wat jij nog meer belangrijk vindt! Met jouw stem kunnen we daar daadkrachtig in zijn.

Meer informatie over Gemeentebelangen? Bekijk de website!

Meer over Gemeentebelangen