Vrede en Recht komt op voor de inwoners van Apeldoorn die dit het meeste nodig hebben, zij die leven onder de druk van de armoede. Dit komt door werkeloosheid, verplichte tegenprestaties, huisuitzettingen en psychologische druk(stress).
In veel te veel Apeldoornse gezinnen heerst armoede. Kinderen gaan met honger naar school. Zij groeien op in armoedige omstandigheden. Lokale regelingen zoals kwijtscheldingsbeleid en participatiebudgetten bereiken onvoldoende de doelgroep.

Er zijn teveel instanties die zich bezighouden met armoede in Apeldoorn. Het geld dat hieraan besteed wordt wil Vrede & Recht rechtstreeks ten gunste laten komen aan de mensen die in armoedige situatie leven.

Ook moeten wij huisuitzettingen in de gemeente Apeldoorn verbieden. Geen mens kan om wat voor reden dan ook op straat gezet worden. Dat moet een principe van de gemeente worden. De gevolgen van huisuitzettingen zijn onmenselijk, zoals de praktijk waarbij familieleden van elkaar gescheiden worden.

Stop met het verplichte vrijwilligerswerk voor uitkeringsgerechtigden,  omdat
a. Mensen een dubbele prestatie moeten leveren, zij hebben namelijk al voor hun uitkering betaald via belastingen en premies en moeten dit met een tegenprestatie nog een keer extra doen.
b. Betaalde banen worden verdrongen door vrijwilligerswerk, doordat uitkeringsgerechtigden verplicht zijn om vrijwilligerswerk te doen. Dit zijn meestal banen die normaal gesproken een salaris kunnen opleveren waardoor het werkloosheidsprobleem zou kunnen worden aangepakt.
c. Bedrijven kunnen niet concurreren met bedrijven die gratis uitkeringsgerechtigden inschakelen.

Vrede & Recht heeft geen enkel bezwaar tegen vrijwillig vrijwilligerswerk, maar is fel tegen de hiervoor genoemde praktijken onder de naam ‘participatie’.

Vrede en Recht vindt ook dat de gemeente de lokale munt “de Erica” moet invoeren. Op gemeentelijk niveau wil Vrede en Recht burgers de mogelijkheid geven voor het houden van een bindend referendum.

Ook de bouw van sociale woningen moeten we sterk stimuleren en Apeldoorn moet weer de groenste stad van Nederland worden.

Meer weten over Vrede & Recht? Contact Peter Vlug!