SGP

De SGP is een sociale, groene en principiële partij die op de bres staat voor al onze inwoners. Dus ook voor jongeren! Wij baseren ons daarbij op de Bijbel als Woord van God, want daarin staan duidelijke richtlijnen voor de taken van de overheid en ook hoe wij als inwoners moeten samen leven. De kern van ons verkiezingsprogramma is samen te vatten in drie speerpunten;

  • Zorg
  • Duurzaamheid
  • Leefbaarheid

Concreet betekent dit dat we mensen met problemen niet in de kou laten staan. Mantelzorgers en vrijwilligers verdienen onze steun. De SGP pleit voor een hogere mantelzorgvergoeding. Ook in Apeldoorn zijn er veel jonge mantelzorgers.

We moeten als rentmeesters van Gods schepping zorgvuldig omgaan met onze natuur. We werken aan energiebesparing en opwekking van duurzame energie. Subsidieregelingen op dit gebied moeten volgens de SGP actief onder de aandacht gebracht worden.

De SGP pleit voor meer ontspanningsmogelijkheden voor kinderen en jongeren in de openbare ruimte. Ook ziet de SGP graag dat de veiligheid wordt verbeterd, denk aan verbetering van de straatverlichting of het inzetten van preventief cameratoezicht.

Kortom de SGP zet zich in voor een leefbaar Apeldoorn, voor een gezonde toekomst. Dat verdient jouw steun! Stem 21 maart SGP!

Meer informatie over de SGP vind je hier!