PVDD

De Partij voor de Dieren is de enige politieke partij in Apeldoorn die opkomt voor de belangen van alle levende wezens, mens én dier.

Onze speerpunten voor Apeldoorn zijn:

 • Apeldoorn klimaatneutraal in 2030, door lokale opwekking van wind- en zonne-energie en energiebesparing
 • geen megastallen in de gemeente Apeldoorn
 • meer groene speelplekken, schoolpleinen, buurtmoestuinen en voedselbosjes
 • zorg op maat en in de eigen omgeving
 • Apeldoorn wordt jachtvrij
 • een groen fietsplan en goed openbaar vervoer voor een goede prijs
 • alle maatregelen worden getoetst op duurzaamheid en mens- en diervriendelijkheid
 • versteende straten worden weer groen
 • Apeldoorn investeert in achtergestelde groepen en er wordt opgetreden tegen alle vormen van discriminatie
 • er komt geen sleepnetwet waarmee geheime diensten ons op grote schaal kunnen afluisteren

Voor jongeren wil de Partij voor de Dieren:

 • meer betaalbare huisvesting
 • meer voorzieningen, zoals trapveldjes en jongerencentra
 • meer geld voor sport, cultuur, kunst en natuur
 • genoeg behandelplekken voor jongeren in (acute) psychische nood
 • genoeg opvangplekken voor zwerfjongeren

De Partij voor de Dieren wil een Apeldoorn waarin het prettig leven is voor iedereen, mens en dier. En daar hebben we jouw stem voor nodig.

Verbeter de wereld, begin in Apeldoorn. Ga stemmen en kies 21 maart Partij voor de Dieren! Bekijk de website voor meer informatie!