Berichten

70,5% van de Apeldoornse jongeren verhuist voorlopig niet naar andere plaats

Apeldoorn staat in de top 10 van meest gelukkige gemeenten van Nederland en is een aantrekkelijke gemeente om te wonen. De stad groeit daardoor nog steeds. Dat heeft gevolgen voor de woningmarkt. Vooral jongeren merken dat woningen snel en voor hoge prijzen verhuurd en verkocht worden. De gemeente Apeldoorn houdt zich bezig met de vraag: Hoe zorgen we voor voldoende woningen die passen bij de woonwensen van al die huishoudens in Apeldoorn en hoe zorgen we er dus voor dat er ook aan de wensen van jongeren wordt gedacht? Jong Apeldoorn is daarom de straat op gegaan om jongeren te bevragen en heeft een online enquête uitgezet. De uitkomsten daarvan lees je hier!

De woonsituatie van Apeldoornse jongeren

De enquête is ingevuld door maar liefst 279 Apeldoornse jongeren en de resultaten geven dan ook een goed beeld van de wensen van deze jongeren. 87% van de respondenten is opgegroeid in Apeldoorn. De meeste respondenten wonen in het centrum (24%) of De Maten (19%). 41% van de respondenten woont bij zijn ouders thuis. 29% geeft aan een eigen appartement te hebben. Andere woonvormen die jongeren aangeven zijn: koopwoning, huurwoning, antikraak, geen vaste woning of onder begeleiding. Op de vraag in hoeverre de respondenten gelukkig zijn met hun woonsituatie antwoordt 42% dat zij redelijk tevreden is met de woonsituatie. 26% geeft aan niet blij te zijn. De reden hiervan is voornamelijk dat deze jongeren graag uit huis willen of dat op
zichzelf wonen te duur wordt bevonden. Van de respondenten die een eigen woning hebben, vond 59% het redelijk moeilijk tot heel moeilijk om een eigen woning te vinden. 41% van hen vond het heel makkelijk tot makkelijk om de woning te vinden.

Wat vinden jongeren van wonen in Apeldoorn?

63,31% vindt het ‘redelijk tof’ om in Apeldoorn te wonen, 24% vindt het super tof om in Apeldoorn te wonen. Al met al best wel positief dus! Op de vraag of jongeren van plan zijn om binnen nu en twee jaar te verhuizen naar een andere woonplaats, geeft 29,5% aan dit van plan te zijn. 70,5% geeft aan dit niet van plan te zijn. Zij blijven voorlopig dus nog wel even! De jongeren geven voornamelijk aan dat het woningaanbod in Apeldoorn verbeterd kan worden door: meer betaalbare woningen te creëren, te zorgen voor meer starterswoningen en voor betere informatievoorziening.

Wat nu?

De gemeente Apeldoorn werkt samen met woningcorporaties, huurders, ontwikkelaars, kopers en vele anderen aan de Apeldoornse Woonagenda. Dit is een uitvoeringsgerichte agenda waarbij er volop samengewerkt wordt tussen de partijen. Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe Apeldoornse Woonagenda. Ook jongeren zijn hierin een belangrijke groep inwoners voor Apeldoorn: zij zijn de toekomst van de stad en de dorpen. Als we op een goede manier aan de slag willen met de toekomst van de Apeldoornse woningmarkt is het daarom heel belangrijk te weten hoe zij tegen het wonen in Apeldoorn aankijken en wat volgens hen beter en anders moet. De uitkomsten van de enquête worden dan ook meegenomen in de woonagenda.

Heb jij de beelden gemist dat wij de straat opgingen? Bekijk deze video dan hier:

Woningaanbod voor jongeren

Wat vinden jongeren van het woningaanbod in Apeldoorn? Deze vraag staat centraal in de nieuwe vragenlijst van Jong Apeldoorn. Op basis van deze resultaten kan de gemeente Apeldoorn haar woonvisie voor de komende jaren bepalen. Wat maakt het volgens jou leuk (of juist niet) voor jongeren leuk om in Apeldoorn te wonen? Laat het weten via de vragenlijst, jouw mening telt!

Video 

In het kader van dit onderwerp ging Marlies de straat op met de vragen die terugkomen in de vragenlijst. Bekijk de beelden hier:

Resultaten

Medio november worden de resultaten overgedragen aan de gemeente Apeldoorn. Deze worden tevens bekend gemaakt via de website van Jong Apeldoorn. Ben jij benieuwd naar de resultaten? Like JongApeldoorn dan even op Facebook en schrijf je in voor de nieuwsbrief.